De organisatie achter Legends Live XL is de vzw Lennox, Okegem-Dorp 14, 9400 Ninove, België –
BE 0771.972.025, info@lennoxvzw.org.

Bereikbaarheid

Legends Live XL vindt dit jaar plaats op 23 september 2023 op het terrein van Kaatsclub Amuzanten. Het adres is Fonteinstraat 199, 9400 Ninove.

Wagen: aanrijden met de wagen is niet mogelijk vanaf de Molenbeekstraat in Denderleeuw. Voor bezoekers is het aantal parkeerplaatsen aan het terrein zelf beperkt. Indien volzet, is parkeren mogelijk in de Hazeleerstraat en in de Fonteinstraat. Op een kilometer afstand van het terrein bevinden zich ook de gratis parkings aan het NMBS-station (Jan Ockeghemstraat), op het Okegem-Dorp en langs de Frans van der Perrekaai.

Bus: op een kilometer van het festivalterrein bevinden zich de bushaltes Okegem Kerk en Okegem Station op de lijn 127.

Trein: de perrons van het NMBS-station van Okegem bevindt zich in de richting van Denderleeuw in de Leopoldstraat en in de richting van Geraardsbergen in de Jan Ockeghemstraat. Het station bevindt zich op één kilometer van het festivalterrein.

Fiets: de fiets stallen aan het festivalterrein zal mogelijk zijn.

vragen op het terrein

Alle medewerkers van het festival kan je herkennen aan de medewerkerskledij die ze dragen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt waar je als bezoekers kan naar richten met al je vragen. Indien onze medewerker je vraag niet kan beantwoorden, vraag dan naar iemand van de organisatie van Legends Live XL.

Algemene reglement

Artikel 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.1
Iedereen die het festivalterrein betreedt gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 1.2
Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft de organisatie het recht om u de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen of om u van het terrein te verwijderen.

Artikel 1.3
De toegang tot het terrein op zaterdag 23 september 2023 is betalend. Tickets zijn online aan 20 euro te verkrijgen via https://tibbaa.com/order/9bzxjabfjg. Een fysieke kaartenverkoop zal later van start gaan, eveneens aan 20 euro per kaart. Een ticket aan de kassa kost 25 euro en is te verkrijgen zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is.

Artikel 1.4
Er bestaat geen minimum leeftijd voor het betreden van het festivalterrein. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.
 

Artikel 1.5
De toegang tot het terrein kan ontzegd worden of men kan verwijderd worden van het terrein, indien een bezoeker:

 • In het bezit is of onder invloed is van drugs
 • De openbare orde tracht te verstoren
 • Aanzet tot geweld, racisme, ongewenste intimiteiten, …
 • Verboden voorwerpen bij heeft
 • De algemene voorwaarden niet naleeft
 • Niet in het bezit is van een geldig toegangsticket

Artikel 1.6
Het is voor alle bezoekers verboden om:

 • Zich backstage te begeven als hij/zij niet in het bezit is van een artiesten- of medewerkersbandje
 • Zich in het VIP-gedeelte te begeven als hij/zij niet in het bezit is van een VIP-bandje
 • Verkoop van eten, drinken of andere producten
 • Wildplassen
 • Te klimmen op stellingen, tenten, podiums of andere constructies van Legends Live XL
 • Vuur te maken

Artikel 1.7
Bij het aankopen van een ticket ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Bijgevolg mag Lennox vzw jouw contactgegevens (e-mailadres) gebruiken om eigen evenementen te promoten. Deze promotie blijft in eigen beheer door middel van een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Elke persoon heeft het recht om zich uit te schrijven op de nieuwsbrief. 

Artikel 1.8

Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

Artikel 2: TOEGANGSCONTROLE

Artikel 2.1
Een persoon  heeft het recht om de toegangscontrole te weigeren.  De organisatie heeft ook het recht om deze persoon te weigeren tot het festivalterrein.

Artikel 2.2
Volgende voorwerpen zijn verboden op het festivalterrein:

 • Eigen drank (alcoholische & non-alcoholische) in glazen flessen, plastic flessen, blik, brik, camelbags of waterrugzak. Met uitzondering van babyvoeding.
 • Verdovende middelen, drugs
 • Pyrotechnisch materiaal
 • Wapens, messen of een ander gevaarlijk voorwerp
 • Loslopende honden en andere dieren
 • Gas, gasbranders en kaarsen (geen vlambaar materiaal)
 • Kleding en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken die expliciet sympathieën voor politieke of sociale bewegingen en groepering uitdrukken.
 • laser pointers
 • Alles wat door Lennox vzw als gevaarlijk kan beschouwd worden maar niet in deze lijst staat.

Artikel 2.3
Volgende voorwerpen zijn toegelaten op het festivalterrein

 • Stoeltjes, dekentjes
 • Paraplu’s
 • Rugzakken & handtassen
 • Niet-drinkbare vloeistoffen (Bijvoorbeeld zonnecrème)
 • Kleine camera’s
 • Sigaretten en aanstekers

Artikel 3: DRUGSBELEID

Het waarneembaar onder invloed zijn van eender welke drug (inclusief alcohol of medicatie) is niet toegestaan, ongeacht of het om storend gedrag gaat of niet.

Artikel 3.1
Lennox vzw hanteert een nultolerantie op verdovende middelen. Het is verboden in bezit te zijn van drugs, onder invloed van drugs het terrein te betreden of drugs te verkopen op het terrein. Bij een vaststelling worden de algemene voorwaarden geschonden en heeft de organisatie het recht om de persoon in kwestie van het terrein te verwijderen en de politiediensten hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 3.2
De festivalganger heeft het recht om aan de ingang VOOR de toegangscontrole, eventuele verdovende middelen in een container weg te gooien, zonder dat dit gevolgen heeft.

Artikel 3.3
Het gebruik van tabaksproducten is enkel toegelaten in openlucht. Het is verboden om in gebouwen, tenten, overkappingen te roken.

Artikel 3.4
Het bezit en nuttigen van alcohol is enkel toegelaten als deze op rechtmatige wijze verkregen is aan het verkooppunt van Legends Live XL.

Artikel 3.5
De organisatie heeft het recht om personen in bezit van eigen alcoholische dranken te weren van het terrein.

Artikel 3.6
Er is bij wet een verbod op verkoop, schenken of aanbieden van alcoholhoudende dranken aan minderjarige, met uitzondering van bier en wijnen vanaf 16 jaar. Onze medewerkers kunnen achter een bewijs van leeftijd vragen. Bij weigering zal er geen verkoop van alcoholische dranken plaats vinden.

Artikel 3.7
Het is bij wet verboden om alcoholische dranken te verkopen aan personen die reeds tekenen van openbare dronkenschap vertonen.

Artikel 3.8
Het bezit, gebruik of verkoop van cannabis houdende producten is niet toegelaten. Met uitzondering van medicinale cannabis.

Artikel 4 VERKOOP
Er is een verbod op ambulante handel op en rond het terrein. De officiële verkoop van T-shirts en ander officiële merchandise geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein.

Artikel 4.1
Het is verboden om drank verkopen met uitzondering van de eigen verkooppunten van het festival.

Artikel 4.2
Het is verboden voor bezoekers, foodstands of andere contractanten om gratis en/of betalend drank te schenken.

Artikel 4.3
Het is verboden om eten te serveren met uitzondering van de officiële foodstands van het festival.

Artikel 4.4
Het is verboden voor bezoekers of andere contractanten, met uitzondering van de foodstands, om tegen betaling eten te serveren.

Artikel 4.5
Het is verboden voor bezoekers, foodstands of andere contractanten om gratis en/of betalend eten te serveren.

Artikel 4.6
Het is verboden voor bezoekers, foodstands of andere contractanten om andere producten te verkopen aan de bezoekers.

Artikel 4.7
Het is enkel mogelijk om drank of eten aan te kopen bij de officiële dranktogen & foodstands door gebruik van de officiële jetons. Het is verboden om hierbij geld te gebruiken.

Artikel 4.8
Jetons zijn tegen betaling te verkrijgen aan de kassa op het terrein.

Artikel 4.9
Het is niet mogelijk om een refund aan te vragen voor resterende jetons. Deze zullen ook volgend jaar niet meer te gebruiken zijn.


Artikel 5: PRIVACY – PORTRETRECHT
Door het festivalterrein te betreden gaat de bezoeker ermee akkoord dat hij/zij gefotografeerd of gefilmd kan worden. Het festival mag deze registraties gebruiken en verspreiden via al haar communicatiekanalen. Zowel digitaal als geprint. Bij betreding van het festival doet u afstand van uw portretrecht.

Artikel 5.1
Het festival mag onbeperkt gebruik maken van alle registraties, gemaakt door eender wie. Alle registraties gemaakt op het festivalterrein zijn eigendom van Lennox vzw.

Artikel 5.2
Bij bezwaren van gebruik van een foto door de organisatie kan je steeds de organisatie contacteren op info@lennoxvzw.org. De organisatie kan dan bekijken of het beeldmateriaal alsnog verwijderd kan worden.

Artikel 5.3
Bij het aankopen van een ticket ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Bijgevolg mag Lennox vzw jouw contactgegevens (e-mailadres) gebruiken om eigen evenement te promoten. Deze promotie blijft in eigen beheer door middel van een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Elke persoon heeft het recht om zich uit te schrijven op de nieuwsbrief. 

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie, medeorganisatoren, artiesten, contractanten en vrijwilligers kunnen niet, al dan niet bij overmacht, aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, schade of gebeurlijke ongevallen op de festivalweide en op het parkeerterrein. Dit naar aanloop van, tijdens en na het festival.

Artikel 6.1
Bij verlies, diefstal, schade of gebeurlijke ongevallen aan Lennox vzw of alle andere bovenstaande vermelden, veroorzaakt door het niet naleveren van het algemeen reglement, heeft Lennox vzw het recht om eventuele (juridische) stappen te ondernemen.

Artikel 7: FLYERS & POSTERS
Er is geen verbod om flyers, brochures en affiches op te hangen of te verdelen op & rond het festivalterrein.

Artikel 8: MILIEU
Duurzaamheid is een belangrijke peiler binnen ons festival. Dit wil onder andere zeggen dat we zo weinig mogelijk restafval willen verzamelen. Om dit te betrachten zijn er vuilzakken voorzien voor de bezoekers.

Artikel 8.1
Bij aankoop van eten en drinken aan de officiële drankstands & foodstands kan er gebruik gemaakt worden van herbruikbaar materiaal. Het herbruikbaar materiaal moet terug binnen gebracht worden.

Artikel 8.2
Het is verboden om je met herbruikbaar cateringmateriaal buiten het festivalterrein te begeven. De organisatie heeft het recht om het cateringmateriaal op te eisen in geval van overtreding van het algemeen reglement. Het herbruikbaar cateringmateriaal blijft eigendom van onze contractanten. De organisatie heeft het recht om de politiediensten te verwittigen indien het algemeen reglement met grote voet overtreden wordt.

Artikel 8.3
Het is verboden om herbruikbaar materiaal in de vuilzakken te deponeren.

Artikel 9: GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

De interne maatregelen om de integriteit van elke persoon, bezoeker, vrijwilliger, contractant en medewerker, te waarborgen binnen Legends Live XL schrijven we neer zoals gevraagd wordt door het BVR 26 februari 2010, art.28

Waar mensen samen komen is altijd kans op conflict en verhoudingen die misgaan. Niet elk incident is een vorm van grensoverschrijdend gedrag en soms hangt het ook van de context af of iets als grensoverschrijdend wordt ervaren of niet.

Artikel 9.1
De term ‘ grensoverschrijdend gedrag’ wordt als volgt gedefinieerd: ‘Grensoverschrijdend gedrag is gedrag, verbaal of niet-verbaal, bewust of onbewust, komende van medewerkers, vrijwilligers of bezoekers dat ervaren wordt als negatief, ongewenst of gedwongen’.

Artikel 9.2
Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, wat zich uit in gedragingen van fysieke agressie of verbale agressie, wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 9.3
Elke feitelijkheid waarbij een persoon tekenen van drugsmisbruik vertoont, waarbij sprake is van fysieke agressie of verbale agressie, wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 9.4
Elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag, verbaal of niet verbaal, bewust of onbewust, fysiek, dat als negatief, ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of afbreuk doet aan de waardigheid van de persoon wordt beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein en de politiediensten hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 9.5
Elke onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de vereniging, dat zich kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast of dat een bedreigende vijandige, beledigende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.  De organisatie heeft hierbij het recht om de persoon te verwijderen van het terrein.

Artikel 10: VEILIGHEID
Denk bij risicosituaties steeds eerst aan je eigen veiligheid en verwittig daarna iemand van de organisatie. In geval er bevolen wordt tot evacuatie, volg je de richtlijnen van de medewerkers van het festival op en zeker de richtlijnen van de hulpdiensten om het publiek passend te begeleiden.

Artikel 11: MOBILITEIT

Artikel 11.1
Aan het festival is een gratis fietsenstalling voor de bezoekers van het festival.

Artikel 11.2
De bezoeker mag gratis gebruik maken van de fietsenstalling indien de bezoeker de richtlijnen van de medewerker van het festival opvolgt.

Artikel 11.3
Er is een sociale controle op de fietsenparking door de medewerkers en bezoekers van het festival. 

Artikel 11.4
De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of diefstal aan een vervoersmiddel

Artikel 11.5
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen naar, van of op de fietsenstalling.

Artikel 12: OVERMACHT

Tickets worden in geen geval teruggenomen, geruild of terugbetaald, zo ook niet bij annulering en/of overmacht of verlies.

Indien Lennox vzw de levering en/of uitvoering geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan uitvoeren of dient te annuleren op welk moment dan ook omwille van één of meerdere redenen van overmacht, dan kan deze (gehele of gedeeltelijke) niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming haar niet worden toegerekend. Lennox vzw is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Zij zal in geen geval enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Lennox vzw in elk geval tijdelijk opgeschort. Indien het feit dat overmacht uitmaakt langer duurt dan één maand, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Tickethouders krijgen dan automatisch de waarde van hun festivalticket terug. Hebt u uw festivalticket(s) aangekocht, dan krijgt u de waarde van uw festivalticket(s) teruggestort op uw rekening.

Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de onderneming zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, onvoorziene tekortkomingen, brand, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de onderneming als bij toeleveringsbedrijven, pandemie, epidemie, overheidsingrijpen, overheidsbevel of overheidsmaatregel, reisverbod, oorlog, vijandelijkheden, terroristische aanslagen of dreiging daartoe, staat van beleg, mobilisatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele leveranciers of geboekte artiesten zijn gevestigd.

De annulatie van een of meerdere bands buiten de wil van de organisatie zal echter geen aanleiding geven tot terugbetaling van het ticket of schadevergoeding.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *